Header Image

Plokkflöödi õpituba

Plokkflöödid või siis sellesarnased muusikariistad on esinenud erisugustes kultuuriruumides üle terve ilma. Vanimad säilinud ja erinevatest paikadest välja kaevatud pillid pärinevad keskajast, sealjuures üks 14. sajandist pärit plokkflööt koguni Eestist, Tartust. Üha populaarsust kogunud pilli saab tänapäeval õppida pea igas muusikakoolis ning mängida tavakoolidegi muusikatundides.

Palju on räägitud ka jutte erisugustest vilepuhujatest ja nende pillimängu ja -helide võlujõust. Kõige tuntum neist on ehk lugu Hamelini vilepillimehest, kes algul rotid Hamelini linnast Weseri jõkke meelitas ning seejärel oma võluva mänguga linnast lapsedki kaasa viis.

Selleks, et lapsed igale võluvale plokkflöödikõlale kinnisilmi või ummisjalu järele ei ruttaks on mõistlik neid selle pika ajalooga pilli kauni kõlaga juba varakult harjutada. Veel parem neid ise seda mängima õpetada! Seetõttu korraldame ka Seto Folgi raames plokkflöödi õpitubasid. Kuigi pilli meisterliku käsitsemiseni jõudmine võtab ilmselt mõnevõrra aega, võiks nii mõndagi õnnestuda plokkflöödi esmakordselgi kättevõtmisel.

Seda tõenäosust suurendab loomulikult hea õpetaja juhendamine, mistap oleme palunud plokkflöödiõpituppa juhiseid andma Värska muusikakooli klaveri-, karmoška- ja plokkflöödiõpetaja Elo Toome, kes pole Värska inimesi mitte ainult oma pilli järgi tantsima pannud, vaid nad ka noodikirja järgi ise lugusid mängima juhatanud.

Kuna õpituba eeldab kaasamängimist, siis on õpitoas kohtade arv piiratud ning osalemine toimub etteregistreerimise alusel. Õpituppa registreeruda saab lastealal. Koha kindlustamiseks võib Seto Folgile ja õpituppa tulla oma pilliga.

 

Laupäeval, 17. juunil kell 20:00 Rehealune
Pühapäeval, 18. juunil kell 12:00 Rehealune

17.06

20:00

(1h)

Rehealune