Header Image

Linnud roostikus

“Kuula – see lind teeb jämedat, kuivalt põrisevat kr´r´r´rah-i, temal on aga kare kurguhäälne karra-karra-karra-kiit-kiit-kiit. Selle linnu hääl meenutab flöödiviisi, aga tema hääl meenutab hoopis vana õmblusmasina surinat. Tõeline helide kontsert! Vaata – see linnuliik lendab tavaliselt vee kohal ning paaris, ta on ka kõhu alt valge. Temal on aga sabatiival kolm musta triipu!”

Linde tundma õppides saab vaatleja proovile panna nii oma kuulmis- kui nägemismälu. Seto Folgil on hea meel, et tänu Tartu Loodusmaja linnusõber Aire Orulale saavad nii mõnegi folgilise ornitoloogiaalased teadmised tublisti kinnitust või täiendust.

Registreerumine Matkatelgis.
Osalejate arv kuni 15 inimest.

Laupäeval, 17. juunil kell 7:30 Matkatelk
Pühapäeval, 18. juunil kell 7:30 Matkatelk

17.06

07:30

(1h)

Matkatelk