Metsandusretk

Jalutuskäigul läbi kohalike metsade tutvume erinevate metsamajandamise võtetega. Arutleme ning mõtiskleme teemadel miks ja kuidas Eesti metsi uuendatakse, kasvatatakse, kasutatakse, kaitstakse ning kas see kõik ka jätkusuutlik on. Retke jooksul uudistame lageraielanki, taasmetsastatud raiesmikke ja erinevas arenguastmes metsi. Püüame selgitada erinevate metsamajanduslike otsuste valikuvõimalusi ja tagamaid. Retke juhivad Maaülikooli metsanduse doktorid Mats Varik ja Jürgen Aosaar.

 

Laupäeval 30.06, kell 16
Algus, info ja registreerumine Matkatelgis.
Foto: Jaak Jänes

 

30/06

16:00

(1h)

Matkatelk