Header Image

Metsandusretk

Jalutuskäigul läbi kohalike metsade tutvume erinevate metsamajandamise võtetega. Arutleme ning mõtiskleme teemadel miks ning kuidas Eesti metsi uuendatakse, kasvatatakse, kasutatakse, kaitstakse ning kas see kõik ka jätkusuutlik on. Retke jooksul uudistame lageraielanki, taasmetsastatud raiesmikke, erinevas arenguastmes metsasid. Püüame selgitada erinevate metsamajanduslike otsuste valikuvõimalusi ja -tagamaid.

Registreerumine Matkatelgis.

Osalejate arv kuni 15 inimest.
Foto: Jaak Jänes

 

30.06

16:00

(1h)

Matkatelk