Header Image

Wana Wõromaa Wunkorkestri

35-liikmeline “orkester” koondab erinevas vanuses pärimusmuusikaõpilasi üle Vana Võrumaa. Talvelaagrites on koos käinud Mooste Rahvamuusikakooli, Vastseliina Muusikakooli, Mõniste Kooli Muusikapesa, Võru Muusikakooli ja Kadri Lepassoni ning Marju Varblase eraõpilased. Meie keskmine vanus on 18,33. Pooled meist alustasid pillimänguga alles pool aastat tagasi, kuid eeskujud on head ja tahtmine pilli mängida suur. Wäega Wunk Wärk!

17.06

13:00

(1h)

Tõõnõ lava