Header Image

Toitlustajatele ja käsitööga kauplejatele

Seto Folk 2017 ootab käsitööga kauplejaid ja toitlustajaid ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplejaid osalema muusika- ja matkafestivalil!

Üheskoos käsitööga kauplejate ja toitlustajatega soovime luua keskkonna, kus festivali külastaja leiaks eest vaid kõige kaunima kohaliku käsitöö ja kõige erilisemad maitsed. Selleks oleme kehtestanud konkreetsed tingimused ja kvalifitseerumisnõuded, mille abil seekordse festivali toitlustajad ja kauplejad välja valitud saavad.

TOITLUSTAJATELE

Kui soovid tulla muusika- ja matkafestivalile Seto Folk toitlustama ning toidukaupade ja aiasaadustega kauplema, loe läbi  TOITLUSTUSTINGIMUSED ja esita hiljemalt 15. aprillil korrektselt täidetud TAOTLUSVORM.

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud taotlusvorm
 • Nõustumine toitlustustingimustega
 • Kõikide toitlustusteenuse pakkumiseks vajalike lubade ja sertifikaatide olemasolu

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindab komisjon, kes teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 30. aprilliks 2017. Valik tehakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Menüü temaatilisus
 • Menüü tervislikkus
 • Menüü hinnakujundus
 • Müügikoha ja personali üldilme
 • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga

NB! Täidetud taotlusi võetakse vastu kuni 15. aprillini 2017 (k.a).

Lisainfo:
Merike Tein
merike[ätt]verska.ee
tel: +372 513 4809

KÄSITÖÖGA KAUPLEJATELE

Kui soovid muusika- ja matkafestivalile Seto Folk oma käsitööga kauplema tulla, loe läbi üldised KAUPLEMISTINGIMUSED ja esita hiljemalt 15. aprillil korrektselt täidetud TAOTLUSVORM.

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindab komisjon, kes teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 30. aprilliks 2017. Valik tehakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Käsitöökauba päritolu – setomaine, eestimaine, kohalik
 • Käsitöökauba pärimuslikkus – käsitsi tehtud või algupärane
 • Käsitöökauba kvaliteetsus ning ehedus
 • Käsitöökauba originaalsus ja uudsus

NB! Täidetud taotlus võetakse vastu kuni 15. aprillini 2017 (k.a).

Lisainfo:
Ingrit Kala
ingrit[ätt]setomaa.ee
tel: +372 5620 0057