Folgi salu istutamine

Laupäeval, kell 15

Info ja registreerimine Matkatelgis

 

Seto folgi pikaealisuse sümboliks istutame Metsahariduse eestvedamisel folgi salu.