Header Image

ilotsõõr

Põlva noorte leelokoori “Ilotsõõr” esimene kohtumine toimus septembris 2012. Olles õppinud alles mõned laulud, kutsuti meid esinema Mooste Kultuurimaja 45 sünnipäevale. Laulame nii vanas laadis kui ka enda kirjutatud sõnadega laule. Meile meeldib seto leelo, rahvarõivad, traditsioonid ja kultuur. Osaletud on Seto Kuningriigipäevadel, Leelopäevadel, Petserimaal Radaja külas peetud seto kultuuri festivalidel. Laulnud oleme Seto Folgil, Moisekatsi Elohelü festivalidel, Baltika Folkloorifestivalil. Rõõmuga osaleme ja laulame leelokooride juubelitel, üritustel. Hoiame ja kanname seto kirmaskite traditsiooni, kultuuri järjepidevust, andes seda edasi noorematele põlvkondadele.