Header Image

Lustiline

Naiste tantsurühm Lustiline on juba aastakümneid tegelenud pärimusliku seto tantsutraditsiooni edendamise ja hoidmisega Värskas ja Setomaal. Seto tantse tutvustatakse ja õpetatakse nii Setomaal kui väljaspool. Regulaarselt õpitakse uusi tantse, luues sealhulgas uusi tantsuseadeid ning esinetakse võimalikult paljudel sündmustel nii Eestis kui ka välisriikides. Lustiline kaasab oma tantsude esitamisel seto pillimängijaid ja leelotajaid.