Header Image

Madara`

Põlva Seto Seltsi leelokoor Madara` on sündinud kolm aastat tagasi juhuslikul kokkusaamisel sünnipäevapeol. Koori liikmed Ingrid Ristimäe, Anne Prangel, Merle Põlluveer, Kati Taal ja Svetlana Roht naudivad koos leelotamist – on just seto kultuur see, mis ei jäta Madara` lauljaid ükskõikseks. Kuna naised ei ela Setomaal, nopitakse teadmisi-oskusi seto inimestelt ja põimitakse need leelo ja olemise sisse. Madara taime juurega saab värvida „seto punast“. Ka Madara` naiste juured kinnituvad lähedalt ja kaudselt setode pinnasesse.