Header Image

Sõsarõ

Leelokoor Sõsarõ on asutatud 1973. a Tallinnas, järjekindlalt tegutsevatest seto kooridest on see kõige vanem. Kooris laulab-tantsib 14 naist ja 1 mees, on ka oma pillimees. Sõsarõ-koori vanim liige on 81aastane, noorim 26 – kõik on huvitatud vana pärimuslaulu edasikestmisest. Setomaast kaugel elamine ei ole uute laulude ja laulusõnade loomisele takistuseks olnud: kooriliikmed Linda ja Elvi on kumbki kahel korral võitnud Seto Kuningriigi sõnolise tiitli. Linda vanaema oli kuulus rahvalaulik Anne Vabarna. Koori killõ Olli on heas vormis ja tugeva helüga eakas laulja. Tema ema Anne Kütimaa (Kriis’a Anne) oli tuntud killõlaulja ja nõutud kaasitaja pulmades. Leelokoori esimesed juhid olid Igor Tõnurist ja Vaike Sarv, praegune vedosnik Elvi Nassar on seto juurtega ajaloolane ja muuseumitöötaja.