Header Image

Värska Muusikakooli karmoškaansambel

Ansambel loodi 2015. aastal ja see on olnud aktiivne esineja seto traditsioonilistel sündmustel. Ansambli 7-liikmelisse koosseisu kuuluvad nii täiskasvanud õppijad kui ka kooli põhiõppes õppivad lapsed. Nende juhendajaks on Galina Viskar, kes peab tähtsaks karmoška kui pilli populariseerimist ning vanade pillilugude taaselustamist. Õpetaja Viskaril on harukordne võimalus anda õpilastele edasi oma isalt Kalju Terolt õpitud seto pillilugusid. Kalju Terot pärjati aastaid Seto kuningriigi pillimehe tiitliga.