Header Image

Vel´o

Põlva meestepark Vel´o sai alguse 2008. a sügisel, kui kokku tulid Seto Seltsi mehed. Meestepark Vel´o repertuaaris on nii arhailisi laule kui ka originaallüürika põhjal sündinud lugusid. Üles on astutud Petserimaal Radaja küla seto kultuuri festivalidel, Moisekatsi Elohelü festivalidel, Seto Folgil, Seto Kuningriigi- ja Leelopäevadel, leelokooride juubeliüritustel, Mihklipäeval Tallinnas, Räpina Hooldekodus jõulude ajal ja mujalgi. Hoiame ja kanname seto meestelaulu traditsiooni ka väljaspool Setomaad.