Header Image

Toitlustajatele ja käsitööga kauplejatele

Seto Folk 2017 toitlustajate ja müügiplatside registreerimine on selleks korraks lõppenud!

TOITLUSTAJATELE

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud taotlusvorm (taotluste vastuvõtt lõppes 15. aprill)
 • Nõustumine toitlustustingimustega
 • Kõikide toitlustusteenuse pakkumiseks vajalike lubade ja sertifikaatide olemasolu

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindas komisjon, kes tegi oma otsuse teatavaks aprilli lõpus. Valik tehti järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Menüü temaatilisus
 • Menüü tervislikkus
 • Menüü hinnakujundus
 • Müügikoha ja personali üldilme
 • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga

Lisainfo:
Merike Tein
merike[ätt]verska.ee
tel: +372 513 4809

KÄSITÖÖGA KAUPLEJATELE

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud taotlusvorm (taotluste vastuvõtt lõppes 15. aprill)
 • Nõustumine kauplemistingimustega

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindas komisjon, kes tegi oma otsuse teatavaks aprilli lõpus. Valik tehti järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Käsitöökauba päritolu – setomaine, eestimaine, kohalik
 • Käsitöökauba pärimuslikkus – käsitsi tehtud või algupärane
 • Käsitöökauba kvaliteetsus ning ehedus
 • Käsitöökauba originaalsus ja uudsus

Lisainfo:
Ingrit Kala
ingrit[ätt]setomaa.ee
tel: +372 5620 0057