Muusika

Seto Folk kostitab värske ja põneva muusikaga

Seto Folk on festival, kus muusika ja looduse koosmõjust sünnivad elamused ja tärkab inspiratsioon. Selle kinnituseks vallutavad festivali kaht lava, Laululava ja Koplilava, kahe päeva vältel ägedad artistid nii meilt kui mujalt, et tuua külalisteni värsket muusikat nii kohalikult Setomaalt kui laiast maailmast!

SETO FOLK 2024 MUUSIKAPROGRAMM (täieneb jooksvalt!)