Filmiprogramm

Seto Folgil saab nautida lühi- ja dokumentaalfilme Soome-Ugri Filmifestivali (FUFF) varasemate aastate filmivalikust. Teemadering on lai – on armastuslugusid, ellujäämislugusid, igapäevatragöödiat ning pilguheite pärimuskultuuri. 

FUFF on lühifilmifestival, mille eesmärk on tekitada huvi soome-ugri mängu- ja eksperimentaalfilmide vastu ning mille autorid on soome-ugri filmitegijad või mis käsitlevad soome-ugri teemasid. Lisaks filmiprogrammile toimuvad festivali raames ümarlauad, õpitoad, kontserdid ja näitused. Festivalil on ainult üks võistlusprogramm – soome-ugri omariikluseta hõimurahvaste filmiprogramm.