XV Seto Leelopäev

Imält tütrele

LAUPÄEVAL, 29. JUUNIL, VÄRSKA LAULUVÄLJAKUL

Iga kolme aasta järel toimuv setode laulupidu – Seto Leelopäev – toimub sel aastal käsikäes Seto Folgiga.
Laulupeo rongkäik toob festivali pealavale pea kõik seto leelokoorid ja kuulda saab UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto leelot kõige ehedamal kujul. Juba viieteistkümnendat korda aset leidva suursündmuse teema “Imält tütrele” tõstab au sisse vanavanemate edasikantud laulupärandi.

Leelopäeva juhid on ema ja tütar – Maarja Sarv ja Õie Sarv.

 

KAVA

10.00 Hingepalve lauluemadele Värska kirikus

12.00 Leelokooride rongkäik ja kontsert

15.00 Ansambel Kiiora ja seto kirmask

 

LEELOKOORID

Seto miihi summ
Siidisõsarõ’
Kuldatsäuk
Liinatsura’
Helmekaala
Ilotsõõr
Vel’o
Sorrõseto
Seto Latsi Kuul
Õiõ Seto’
Iloline
Kultuuriklubi Setoluu’
Madara
Väike Hellero
Hõpõhelme ja Meremäe mehe’
Lummo Kati leelokoor
Ilolang
Helmine
Verska naase’
Laanõtsirk

Foto: Silver Tõnisson

SETO LEELO

Setosid tuntakse eelkõige nende erilise mitmehäälse laululutraditsiooni poolest. Leelo on üks seto kogukonna identiteedi aluseid. Juba aastasadu on leeloga edasi antud eluviisi, keelt, kombeid ja traditsioone. Tänapäeval on seto leelo peamised edasikandjad leelokoorid. Laulud päritakse oma emadelt, vanaemadelt ja vanematelt lauljatelt. Jätkuvalt luuakse ka uusi laule. Spontaanne improvisatsioon vastavalt situatsioonile on seto leelos väga olulisel kohal.

2009. aastal tunnustas UNESCO setode pingutusi oma kultuurpärandi hoidmisel – seto mitmehäälne laulutraditsioon kanti inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.