Header Image

Verska naase'

Värska naiste leelokoor on koos laulnud 9 aastat. Selle aja jooksul on omandatud kohalike lauluemade laule, õpitud tundma seto tantse ja osaletud paljudel seto pidudel. Koori liikmete hulgas on naisi, kes on laulnud seto laule juba lapsepõlvest saadik, aga on ka uusi leelotajaid, kelle tõsisem kokkupuude leeloga on alguse saanud just Värska naiste leelokooris. Naiste suureks huviks on seto vanem mitmehäälne laulutraditsioon, mida õpitakse arhiivisalvestuste põhjal, õpetajaks folklorist Janika Oras. Laule õpitakse ka oma esivanematelt ja vanematelt leelonaistelt. Palju osaletakse Setomaa traditsioonilistel külapidudel kirmastel. Kooriliikmete jaoks on oluline, et seto leelo kõlaks ka loomulikus situatsoonis seto kalendripühadel, mitte ainult lavalaudadelt. Värska naiste leelokoor on esindanud Setomaad nii kohalikel suursündmustel, mujal Eestis kui ka välismaal. Meeldejäävateks on kujunenud 3 legendilaulude kontserti ansambel Vox Clamantisega. Koos astutakse taas üles sellesuvisel Viljandi Pärimusmuusika Festivalil 29. juulil Viljandi Pauluse kirikus.