Toitlustajatele ja käsitööga kauplejatele

TAOTLUSTE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD

TOITLUSTAJATELE, TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATELE

TAOTLUSTE VASTUVÕTT ON LÕPPENUD

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud taotlusvorm
 • Kõikide toitlustusteenuse pakkumiseks vajalike lubade ja sertifikaatide olemasolu
 • Nõustumine toitlustustingimustega

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindab komisjon, kes teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 15. aprilliks. Valik tehakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Menüü temaatilisus
 • Menüü tervislikkus
 • Menüü hinnakujundus
 • Müügikoha ja personali üldilme
 • Festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga

Lisainfo:
Merike Tein
merike.tein@setomaa.ee
tel: +372 513 4809

KÄSITÖÖGA KAUPLEJATELE

TAOTLUSTE VASTUVÕTT ON lõppenud

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud taotlusvorm
 • Nõustumine kauplemistingimustega

VALIKUKRITEERIUMID JA HINDAMINE

Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud avaldusi hindab komisjon, kes teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 15. aprilliks. Valik tehakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Käsitöökauba temaatilisus – seos Setomaaga või festivali teemaga;
 • Käsitöökauba pärimuslikkus – käsitsi tehtud, algupärane;
 • Käsitöökauba kvaliteetsus, ehedus ja originaalsus.

 

Lisainfo:
Ingrit Kala
ingrit[ätt]setomaa.ee
tel: +372 5620 0057