esilehele veebi kiri-01

TOETAJAD:

MTÜ Seto Folgile on toeks Piiriveere Liider

Projekti nimetus: Sündmuse korraldamise võimekuse suurendamine välitingimustes.

Peamine eesmärk on sündmuste kohandamine välitingimustesse aastaringselt. Täiendavad vahendid võimaldavad turvaliselt jätkata senist aktiivset kultuurielu piirkonna elanikele kui ka Setomaa külastajale. Projekti käigus soetatakse telgid, pingid, lauad, järelhaagis ning valgustehnikat ja elektri tarbimiseks vajalikke ühendus- ja jaotuspunkte, et vähendada kontsertide korraldamise püsikulusid ja ennetada COVID-19 piirangutest tingitud majanduskahju.