LASTERETK

Laupäeval, kell 14

Info ja registreerimine Matkatelgis

 

Kohalikud Värska lapsed viivad läbi põneva kodukanti tutvustava seiklusliku retke.

Foto: Karin Pai