On the lake Õrsava

Info ja registreerimine Matkatelgis

 

Värska ajaloost, Õrsava järve elustikust ja veeteest kõnelevad zooloog Nikolai Laanetu ja Ahto Raudoja Seto Instituudist.