Pilliõpitoad

Pilliõpitubades saab juhendaja käe all õppida mängima karmoškat ja väikekannelt.

Õpituppa saab registreeruda lastealal. Koha kindlustamiseks võib õpituppa tulla oma pilliga.

Karmoška õpituba

Karmoška on Setomaal armastatuim pill ja oskaja käte vahel kõikvõimas. Karmoškamuusika haarab kaasa, kutsub tantsima ja lennutab mõtted unistusteradadele.  Seda pilli on ilus vaadata ja tore mängida. Kes oskab, see teab! Seda kuidas panna karmoška südameid võitma, näitab meile Värska Muusikakooli õpetaja Elo Toom.

Väikekandle õpituba

 Heade pillimeistrite käte ja juhendamise läbi valmib igal aastal hulk väga erilisi väikekandleid. Mõned neist leiavad tee ka Seto Folgile, kus üheskoos kandlekeeltest kaunid kolmkõlad ja ilusad viisijupid välja võlume. Õpituba juhendab väikekannelde ansambli juhendaja ja õpetaja Meeli Härmson Värska Muusikakoolist. Kaasa võib võtta ka oma kandle.