Seto Folk 2024

TOITLUSTAMISE, TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATE TINGIMUSED

28.-29.juunil Värskas toimuval Seto Folgil toitlustusteenust pakkuv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate toitlustustingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 28.–29. juunil 2024 Värskas. 
 • Toitlustajaks loetakse juriidilist isikut, kes müüb valmistoite ja jooke, näiteks praed, supid, alkohoolsed- ja mittealkohoolsed joogid jmt kohapeal tarbimiseks. Toitlustajal on kaasas oma lauad ja toolid.
 • Toidukaupadega kauplejaks loetakse füüsilist või juriidililist isikut, kes müüb erinevaid toidugruppe, näiteks küpsetisi, pirukaid, kohvi, mett, suitsutatud lihatooteid, puu- ja juurvilju või muud taolist.
 • Toitlustaja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  reedel, 28. juunil 16:00–23:00;
  laupäeval, 29. juunil 09:00–23:00.
 • Toidukaupadega kaupleja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  reedel, 28. juunil 16:00–20:00;
  laupäeval, 29. juunil 09:00–20:00.
 • Seto Folgi korraldusmeeskonnal on õigus teha muudatusi müügikoha lahtioleku aegades.
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustajal ja toidukaupadega kauplejal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm (NB! Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate toitlustamise ja toidukaupadega kauplemise tingimustega;
  • omada kõiki toitlustamiseks ja toidukaupadega kauplemiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad toitlustajad. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • menüü temaatilisus (seto toidu osakaal, seos Setomaaga või festivali teemaga);
  • menüü tervislikkus (tervislik ja kvaliteetne);
  • menüü hinnakujundus (vähemalt kahe odavama toidu olemasolu menüüs);
  • festivali korraldaja varasemad kogemused antud toitlustajaga.
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 30. aprilliks veebipõhiselt.
 • Hindamiskomisjon teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 15. maiks. 
 • Iga müügikohaga kaasneb kuni kaks (2) käepaela ja üks (1) parkimiskoht. Suurtoitlustaja müügikohaga kaasneb kuni kuus (6) käepaela ja kuni kaks (2) parkimiskohta sõltuvalt toitlustusala suurusest ja teenindajate arvust.

Toitlustaja kohustused ja vastutus

 • Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja peab festivali korraldajale tasuma müügikoha tasu arve alusel. Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja osalemine festivalil loetakse kinnitatuks pärast arve summa laekumist Setomaa Vallavalitsuse arveldusarvele.
 • Arve peab olema tasutud hiljemalt 10.06.2024. Õigeaegselt tasumata arve puhul kaotab müügikoha broneering kehtivuse.
 • Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja peab omama kõiki toitlustusteenuse osutamiseks ja toidukaupade müümiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.
 • Toitlustaja kohustub ostja soovil müüma jooke ja sööke tema nõudesse.
 • Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja tagab, et kasutab ainult korduvkasutatavaid nõusid. Korduskasutatavaid nõusid rentiva ettevõtte valib peo korraldaja. Ürituse korraldaja poolt on tagatud nõude transport kauplemiskohta ja klientide pandipakendite tagastamise süsteem kohapeal.
 • Toitlustajate ja toidukaupadega kauplejate müügikohtade asukoha festivalil määrab korraldaja, lähtudes kaupleja eripärast, menüü olemusest, kommunikatsioonide kasutamise vajadustest jms.
 • Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise. 
 • Toitlustaja tagab sööjatele lauad ja istumiskohad.
 • Toitlustaja ja toidukaupadega kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana. Tekkiv prügi tuleb sorteerida (eraldi taara, biolagunev ja segaolmejäätmed) ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. 
 • Toitlustajad ja toidukaupadega kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerimisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega. Kaasas peab olema vähemalt 50-meetrine niiskuskindel pikendusjuhe. Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel läbi registreerimisvormi ning lisatasu eest:
  • variant 1 – elektrienergia kasutamine kuni 2 kW – 40 eurot;
  iga lisanduv kW – 10 eurot.
 • Oma generaatori kasutamine on keelatud! 
 • Gaasiseadmed on lubatud. Gaasiseadme kasutamisel on kohustuslik tulekustutite olemasolu.

Festivali korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Korraldaja tagab toitlustamiseks vajalikud veevõtukohad toiduala läheduses.
 • Korraldaja ei varusta toitlustajaid ja toidukaupadega kauplejaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga v.a elekter – ettetellimisel.
 • Korraldaja tagab öise mehitatud valve toitlustusalal, kuid ei võta endale vastutust müügikohale jäetud toitlustajate varade eest.

Korraldajal on õigus toitlustaja festivalialalt kõrvaldada, kui toitlustaja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.

Kohatasud

28.–29.06.2024 TOITLUSTAJATELE NING TOIDUKAUPADE JA AIASAADUSTEGA KAUPLEJATELE
 • Väikekaupleja Setomaa vallast (plats kuni 2 jooksvat meetrit): 1 jooksev meeter 5 eurot festival;
 • Väikekaupleja väljastpoolt Setomaa valda (plats kuni 2 jooksvat meetrit): 1 jooksev meeter 20 eurot festival;
 • Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja Setomaa vallast (plats 2-5 jooksvat meetrit): 1 jooksev meeter 20 eurot festival;
 • Väiketoitlustaja ja toidukaupadega kaupleja väljastpoolt Setomaa valda (plats 2-5 jooksvat meetrit): 1 jooksev meeter 40 eurot festival;
 • Suurtoitlustaja (plats alates 5. jooksvast meetrist): 500 eurot festival.

Elektrienergia kasutamine on ainult eelneval kokkuleppel ning lisatasu eest! 

 • Elektrienergia kasutamine kuni 2 kW – 40 eurot festival;
 • Iga lisanduv kW – 10 eurot festival.