SAUCEJAS (Läti)

LAUPÄEV 02.07  kell 19  tartu2024 koplilaval

Saucējas on 2003. aastal Riias Läti Kultuuriakadeemia juures asutatud pärimusmuusikat viljelev läti vokaalansambel, kes esitab traditsioonilisi pärimuslaule, lummates kaasaegset kuulajat särtsaka ja inspireeritud esitusega.

Saucējas keskendub traditsioonilistele läti laulustiilidele ja -tehnikatele, pöörates erilist tähelepanu kohalikele traditsioonidele, mis hõlmavad mitmehäälset laulu. Nende repertuaaris kohtab lugusid peretraditsioonidest ning igapäevaelust- ja tööst. Laulude loomisprotsessis toetutakse nii arhiveeritud traditsioonilise muusika helisalvestistele kui ka otsesele kontaktile pärimusmuusikutega, sealjuures on olulisel kohal ka kohalikud murded, muusika funktsionaalne kontekst ning lauljate isiklikud kogemused.