Sootska matk Ahto Raudojaga

Reede 28.06 kell 17.30

Üteh katõ kõrdsõ (2010 ja 2011) sootska Raudoja Ahtoga saat tetä üte väiko matka. Käüdäss Tsästski nulga küllih – Verhulitsa, Kostkuva, Verska, losast toolõ kõnõldass ka nuist Tsästski nulga küllist mis jääse kontrolljoonõ taadõ – Põrstõ, Jatsmani, Jaastruva jt. Juttu tulõ viil Setomaa aoluust, kultuurist, lautsipedäjist´, ni kõõst tuust midä mi matkal ütehkuuh näe.

Kahekordse sootska Raudoja Ahtoga saab teha väikese matka, kus juttu tuleb Setomaa ajaloost, kultuurist ja lautsipedäjist’ ja mida veel matkal üheskoos nähakse.