Meisterjaan

Etno-tekno ekstsentrik Meisterjaan kasutab muusikaloomeks peamiselt parmupille ja elektroonikat, lastes kuuldavale mõjutusi teknost, joigumisest, räpist ja folgist.