Seto Kirmas

Suurel peoplatsil Päälava ees koguneb selleks ajaks kogu festivalipublik ja aset leiab tõeline seto pidu. Publikul on võimalus laulda ringis koos seto laulikutega, tantsida külapillimeeste pilli järgi ja kogeda päris pärimust.