Wana Wõromaa Wunkorkestri

35-liikmeline orkester koondab erinevas vanuses pärimusmuusikaõpilasi üle Vana Võrumaa. Wäega Wunk Wärk!