VÄIKEKANDLE ÕPITUBA

LASTEALAL 

Heade pillimeistrite käte ja juhendamise läbi valmib igal aastal hulk väga erilisi väikekandleid. Mõned neist leiavad tee ka Seto Folgile, kus üheskoos kandlekeeltest kaunid kolmkõlad ja ilusad viisijupid välja võlume. Õpituba juhendab väikekannelde ansambli juhendaja ja õpetaja Meeli Härmson Värska Muusikakoolist. Kaasa võib võtta ka oma kandle. 

FOTO: AIVO PÕLLUÄÄR