Väikekandle õpituba

Õpitoa viib läbi Värska muusikakooli klaveri-, väikekandle- ja solfedžoõpetaja ning kohaliku väikekandle ansambli ja pilliklubi juhendaja Meeli Härmson.

Õpituppa saab registreeruda lastealal. Koha kindlustamiseks võib õpituppa tulla oma pilliga.