VOKI KETRAMISE ÕPITUBA

Präätämine, mis see veel on? Seto folgi lastealal on võimalus seda näha ja teada saada. Osalema on oodatud kõik huvlised olenemata vanusest ja soost.