Voki ketramise õpituba

Reede 25.06  kell 12.-17.30
Laupäeval  26.06 kell 13-18

Präätämine, Mis tuu vil om?? Seto Kuningriigi ütekõrdne näpotüü meistri´ präätämises Pärtini Sigrid, näütäs, kõnõlõs ni´oppas Kopli moro pääl nuurilõ ni´vanuile, immilõ ni´esälõ präätämist

Saa´ kai´a, midä tettä niidist, ni´mis om tettü.