Seto Folk 2017

KÄSITÖÖGA KAUPLEMISE TINGIMUSED

16.–18. juunil Värskas toimuval Seto Folgil käsitööga kaupleja on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate kauplemistingimustega:

Üldinfo

 • Festival toimub 16.–18. juunil Värskas.
 • Käsitööga kaupleja müügikoha lahtiolekuajad on järgmised:
  • Reedel, 16. juunil 16:00–20:00;
  • Laupäeval, 17. juunil 11:00–20:00;
  • Pühapäeval, 18. juunil 11:00–18:00
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb käsitööga kauplejal:
  • täita ja õigeaegselt esitada festivali kodulehelt leitav taotlusvorm
  (NB! Taotluse esitamine ei taga kauplejale müügikohta ega müügiõigust festivalil);
  • tutvuda ja nõustuda käesolevate käsitööga  kauplemise tingimustega;
 • Festivali korraldajal on õigus valida festivalil osalevad kauplejaid. Täidetud taotlusvormide alusel teeb valiku 4-liikmeline sõltumatu komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
  • Kauba päritolu: setomaine, eestimaine, kohalik;
  • Kauba pärimuslikkus: käsitsi tehtud, algupärane;
  • Kauba kvaliteetsus ning ehedus;
  • Kauba originaalsus ja uudsus;
 • Festivalil osalemine on tasuline ja eelneva registreeringu alusel.
 • Käsitööga kaupleja riietus ning müügiplatsi kujundus peavad lähtuma rahvuslikkuse printsiibist ning olema kooskõlas Seto Folgi kontseptsiooniga.
 • Festivali korraldaja jätab õiguse paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele.
 • Käsitööga kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana. Tekkiv prügi tuleb sorteerida ning viia selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
 • Käsitööga kaupleja vastutab ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Autode parkimine käsitööga kauplejate alal ei ole lubatud. Müügikohtade kättenäitamine, ettevalmistamine ja kauba kohale toimetamine toimub 16. juunil kell 15:00–16:00, 17. juunil kell 9:00–11:00, 18. juunil kell 9:00–11:00. Muul ajal on käsitööga kaupleja kohustatud sõiduki müügikohalt kõrvaldama.
 • Festivali korraldaja ei varusta käsitööga kauplejaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Festivali korraldaja tagab öise mehitatud valve müügiplatside alal, kuid ei võta endale vastutust müügikohale jäetud varade eest.
 • Festivali korraldajal on õigus kaupleja festivalialalt kõrvaldada, kui kaupleja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.
 • Taotlusvorm tuleb täita ja esitada hiljemalt 15. aprillil veebipõhiselt.  
 • Festivali korraldaja teeb otsuse igale taotlejale teatavaks hiljemalt 30. aprilliks.
 • Sooviavalduse esitajatele väljastatakse arve ja müügikoht loetakse broneerituks pärast kohamaksu tasumist Värska Vallavalitsuse arvelduskontole EE212200001120245346.
 • Arve peab olema tasutud hiljemalt 15.05.2017. Õigeaegselt tasumata arve puhul kaotab müügikoha broneering kehtivuse.

Kohatasud

16.06–18.06.2017 käsitööga kauplejatele

Käsitöö (oma inventar) Värska valla elanik

1 jm – tasuta

Käsitöö (oma inventar) seto teemaline

1 jm (vastavalt meetrite arvu suurenemisele suureneb ka tasu) – 20 eurot festival

Käsitöö (oma inventar) mitte seto teemaline

1 jm (vastavalt meetrite arvu suurenemisele suureneb ka tasu) – 40 eurot festival