Speakers 3

LOOK WHO'S SPEAKING

Pääväpüürdjä

Seto kultuur ei ole ainult aastasadu vana seto leelo. Usume, et sellelt kultuuripärandilt saab võrsuda uus tekst, rütm ja meloodia. Pääväpüürdjä esitab ainult setokeelset omaloomingut.